یوگا سلام بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

حرکت ایستادن روی دست در یوگا

حرکت ایستادن روی دست در یوگا

حرکت ایستادن روی دست در یوگا ایستادن روی دست به حس هماهنگی و افزایش قدرت تعادل کمک می‎کند حرکات یوگاآموزش حرکت ایستادن روی دست (+تصاویر) - حرکت ایستادن روی دست در یوگا (آدو موکها ورکساسانا) Vrksasana به معنی درخت است و حرکت ایستادن روی دست شبیه به همان حالت درخت است.در طول انجام ایستادن ...