کمبود ویتامین بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نشانه کمبود ویتامین B12

نشانه کمبود ویتامین B12

نشانه کمبود ویتامین B12 خستگی یکی از اولین نشانه های کمبود B12 است همین طور که سن بالا می رود قابلیت بدن در جذب ویتامین B12 از غذاها نیز کند می شود. از هر 100 زن 40 تا 59 ساله 4 نفر کمبود ویتامین B12 دارند و بیشترشان نیز در مرز این ...