کلیه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

روش های تشخیص سرطان کلیه

روش های تشخیص سرطان کلیه

روش های تشخیص سرطان کلیه کلیه اندامی لوبیا شکل است و درست زیر قفسه سینه قرار دارد سرطان کلیه جزو 10 سرطان شایع محسوب می شود، با این حال اکثر افراد در این زمینه اطلاعات کافی ندارند و معمولا بیماری در مراحل نهایی و پیشرفته تشخیص داده می شود. سرطان کلیه بیشتر در ...