کبد چرب بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بیماری مزمن کبد چرب

بیماری مزمن کبد چرب

بیماری مزمن کبد چرب بیماری کبد چرب در میان مردان جوان نسبت به زنان جوان شایع‌تر است بیماری کبد چرب حالتی پیش‌رونده دارد و در صورتی که درمان نشود، به دلیل همین مزمن بودن آسیب‌های بیشتری حتی در حد مرگ در برخی بیماران را ممکن است رقم بزند؛ بویژه آن‌که هنوز داروی ...