کاهش ورن با دراز و نشست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آیا دراز و نشست واقعا لاغر می کند

آیا دراز و نشست واقعا لاغر می کند

آیا دراز و نشست واقعا لاغر می کند انجام صحیح دراز و نشست باعث تقویت عضلات مرکز بدن می شود آیا دراز و نشست واقعا لاغر می کند؟ همه ما این صحنه را دیده‌ایم: مردان و زنانی که به تشک‌های تمرین چسبیده‌اند و به طرز وحشتناکی ست‌های متعدد دراز و نشست را انجام ...