کاشت مو و مژه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

انواع کاشت مو و پیوند مو

انواع کاشت مو  و پیوند مو

انواع کاشت مو و پیوند مو کاشت موی سر اولین بار درسال 1939 توسط پزشک ژاپنی صورت گرفت انواع کاشت مو  و پیوند مو اصطلاحات جراحی کاشت مو، کاشت موی طبیعی، پيوند مو و پيوند موی طبيعی همگي يك معني مي دهند. اصطلاح ترميم مو نيز گاهي مترادف با اصطلاحات مذكور بكار مي ...