چکونه با فرد معتاد رفتار کنیم بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

روشهایی برای کمک کردن به یک معتاد

روشهایی برای کمک کردن به یک معتاد

روشهایی برای کمک کردن به یک معتاد یکی از نشانه های افراد معتاد رنگ پریدگی دائمی و خارش بدن می باشد روشهایی برای کمک کردن به یک معتادافراد معتاد را همیشه نمی توان بسادگی تشخیص داد. یک معتاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر همیشه شبیه یک ولگرد خیابانی که در کنار ...