چای سبز،بیماری قلب،سرطان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

جلوگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی وسرطان با خوردن چای …

جلوگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی وسرطان با خوردن چای …

فارسی طب : ساده است اما حقیقت دارد که آنتی اکسیدان ها سلامت را تضمین می کند.درحقیقت، بدن را در مقابل بیماری ها مقاوم تر می کند.بسیاری از تحقیقات نشان داده که خوردن چای به علت موجود بودن مقداری آنتی اکسیدان در آن از ابتلا به بیماریهای_قلبی وسرطان جلوگیری می ...