پیشگیری از سردرد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

راه های پیشگیری از سردرد و میگرن

راه های پیشگیری از سردرد و میگرن

راه های پیشگیری از سردرد و میگرن کم آبی بدن یکی از علل رایج سردرد است 7 راه موثر برای جلوگیری از سردرد و میگرن الکساندر ماسکوپ مدیر مرکز سردرد نیویورک در منهتن می گوید: این 7 درمان مهم ترین گام هایی است که باید برداشته شود. این روش ها با رایج ترین ...