پیامدهای روحی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بیماری ایدز و پیامدهای روحی

بیماری ایدز و پیامدهای روحی

بیماری ایدز و پیامدهای روحی عفونت HIV دارای سه مرحله اصلی است: عفونت حاد، دوره نهفتگی و ایدز بیماری ایدز و مشکلات روحی و روانی آن افرادی که به عارضه اچ آوی مثبت مبتلا هستند از لحاظ روحی فشار زیادی را متحمل می شوند و شرایط روحی دشورای را سپری می کنند و ...