پیاده روی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

پیاده روی با داشتن اضافه وزن زیاد

پیاده روی با داشتن اضافه وزن زیاد

پیاده روی با داشتن اضافه وزن زیاد پیاده روی یکی از بهترین روش های کاهش و تثبیت وزن است با اضافه وزن بیش از 25 کیلو چگونه پیاده روی را شروع کنیم؟ هدفتان روی کاهش وزنی سنگین است؟ برای رسیدن به هدفتان به جای دویدن از پیاده روی شروع کنید. تحقیقات جدید نشان ...