پوست مردان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

مراقبت مرد از پوست خودش

مراقبت مرد از پوست خودش

مراقبت مرد از پوست خودش بین پوست آقایان و خانم ها تفاوت های زیادی وجود دارد متاسفانه آقایان به اندازه ای که خانم ها به پوستشان اهمیت می دهند این کار را نمی کنند. شاید دلیل این بی اهمیتی باورهای اجتماعی غلط باشد و یا ممکن است ندانید باید از کجا شروع ...