پوست زانو بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

راه های مراقبت از پوست زانو

راه های مراقبت از پوست زانو

راه های مراقبت از پوست زانو هر روز یا حداقل یک روز در میان و به خصوص بعد از حمام، پوست زانو را مرطوب کنید‎ زانوها جزو اندام هایی هستند که آرایش کردن آنها برای پوشاندن لک یا چروکی که دارند، محال است. از سوی دیگر، اگر زانوهایتان دچار مشکل ظاهری باشند، ...