پریود بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

مردها هم پریود میشوند؟

مردها هم پریود میشوند؟

آیا می دانستید مردها هم پریود میشوندآیا می دانستید مردها هم پریود میشوند اگر به موضوع قاعده‌گی بعنوان دوره تغييرات شديد هورمونی نگاه کنيم جواب مثبت است و مردها هم دوره قاعدگی ماهانه دارند.