پروتز دندان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

پروتز دندان چیست

پروتز دندان چیست

پروتز دندان چیست  پروتز دندان انواع مختلفی دارد پروتز دندان چیست؟ منظور از اصطلاح پروتز دندان، دندان مصنوعی یا تعویض دندان است. این پروتزها انواع مختلفی دارند، از روکش های ساده ای که برای کمک به ترمیم یک دندان استفاده می شود تا پروتزهای کامل دندان که برای جایگزینی یک دندان بکار برده ...