پرانتز پا با ورزش بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درمان پرانتز پا با ورزش

درمان پرانتز پا با ورزش

درمان پرانتز پا با ورزش اگر از کسی که زانوی پرانتزی دارد بخواهید صاف بایستد، حتما متوجه این مشکل در دو سطح داخلی پاهای او می‌شوید. درست در قسمت داخلی مفاصل زانوها قوس بیش از حدی دیده می‌شود و استخوان‌های ران و ساق پاها در یک خط نیستند! در اصطلاح زانوی پرانتزی به ...