ویتامین D بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

کمبود ویتامین D در دوران بارداری

کمبود ویتامین D در دوران بارداری

کمبود ویتامین D در دوران بارداری زنان اغلب در دوران بارداری با کمبود ویتامین D مواجه هستند  مستندات جدیدی اخیرا کشف شده و یا در حال کشف است که اهمیت نقش ویتامین D را طی بارداری مشخص می‌کند.  کمبود ویتامین D و درد زایمان زنان اغلب در دوران بارداری با کمبود ویتامین D ...