ویار حاملگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عوارض پیکا در حاملگی

عوارض پیکا در حاملگی

عوارض پیکا در حاملگی منظور از پيكا خوردن مواد نامناسبي است كه از نظر تغذيه اي كم ارزش ، بي ارزش و يا مضر هستندمنظور از پيكا خوردن مواد نامناسبي است كه از نظر تغذيه اي كم ارزش ، بي ارزش و يا مضر هستند. در دوران بارداري اين مواد نامناسب اغلب ...

درمان ویار با طب سوزنی و فشاری

درمان ویار با طب سوزنی و فشاری

درمان ویار با طب سوزنی و فشاری طب سوزنی میتواند در کاهش تهوع در سه ماهه اول بارداری موثر باشددر این مطلب از راهنمای ویار صبحگاهی گفته شده متاسفانه با اطمینان نمیتوان گفت درمانهای مکمل به صورت ۱۰۰ درصد میتوانند ویار صبحگاهی را درمان کنند. با این حال این وضعیت دردوران ...