ورزش های مفید بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ورزش های مفید و مضر برای آسم

ورزش های مفید و مضر برای آسم

ورزش های مفید و مضر برای آسم ورزش باعث بهبود شرایط جسمانی بیماران مبتلا به آسم می شود ورزش و بیماری آسم اگر از بیماری آسم رنج می برید، به حرف و حدیث های رایج در خصوص مضر بودن ورزش برای آسم اهمیتی ندهید، چون برعکس آنچه تصور می شود ورزش مناسب برای ...