واکسن آنفلوانزاي خوكي بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آنفلوانزای خوکی را بشناسید؟

آنفلوانزای خوکی را بشناسید؟

آنفلوانزاي خوكي را بشناسید؟ آنفلوآنزای خوکی یک بیماری ویروسی است  آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها است که از ویروس آنفلوآنزای نوع «A» نشأت می‌گیرد. آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها است که از ویروس آنفلوآنزای نوع «A» نشأت می‌گیرد. ویروس آنفلوآنزای خوکی (SIV) به بیماری آنفلوآنزایی اشاره دارد که توسط اورتومیکسوویروس‌هایی ایجاد می‌شود که ...