نوشیدنی آناناس برای کاهش سلولیت بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نوشیدنی آناناس و زنجبیل برای کاهش سلولیت

نوشیدنی آناناس و زنجبیل برای کاهش سلولیت

نوشیدنی آناناس و زنجبیل برای کاهش سلولیت آب آناناس و زنجبیل ترکیبی با آنتی اکسیدان های قوی هستندسلولیت عبارت است از تجمع بافت های چرب در یک یا چند ناحیه از بدن که به شکل پوست پرتقال روی پوست دیده می شود. این پوست پرتقالی شکل ظاهر پوست را بدشکل ...