نقش تغذیه بر روند رشد و نمو کودک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نقش تغذیه بر روند رشد و نمو کودک

نقش تغذیه بر روند رشد و نمو کودک

نقش تغذیه بر روند رشد و نمو کودک  در اکثر موارد بعد از اتمام دوره های رشدی جنس مونث کوتاه تر از جنس مذکر است می گویند متوسط طول قد فرزندان نسل امروز از نسل های قبلی کوتاه تر است. با پیشرفت علم و بالارفتن سطح دانش عمومی بسیاری از خانواده ها ...