ناتوانی جنسی مردان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بیماری قاتل مردان

بیماری قاتل مردان

بیماری قاتل مردان یکی از شایع ترین سرطان های فعلی در جهان، بیماری سرطان پروستات است براساس آمار، 27درصد کل سرطان ها مربوط به سرطان پروستات است و دومین عامل مرگ و میر ناشی از تمام سرطان هاست. همیشه گفته می شود که مردان به سلامت خود کمتر توجه می کنند و بیماری ...