میوه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نوشیدنی‌هایی برای جلوگیری از بی‌آبی بدن

نوشیدنی‌هایی برای جلوگیری از بی‌آبی بدن

فارسی طب: به عقیده‌ متخصصان بدن یک فرد بزرگسال روزانه به حدود یک و نیم لیتر آب نیاز دارد که باید از طریق نوشیدن آب و مصرف مواد غذایی سرشار از آن مانند میوه‌ها و سبزیجات تامین شود؛ اما برای خیلی‌ها نوشیدن آب خالی لطفی ندارد و به همین دلیل از ...