موم بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اموزش صحیح اپیلاسیون با موم

اموزش صحیح اپیلاسیون با موم

اموزش صحیح اپیلاسیون با موم یکی از  بهترین روشهای پاکسازی پوست،موم زدن است  یکی از  بهترین روشهای پاکسازی پوست،موم زدن است، زیرا حداقل تا مدتی طول می کشد تا موها دوباره از ریشه رشد کنند.  اپیلاسیون حرفه ای در خانه برای یک اپیلاسیون حرفه ای موها باید حداقل ۵ میلی متر طول داشته باشند مخصوصا ...