مواد مخدر بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تولید واکسن برای مخدرهای خطرناک

تولید واکسن برای مخدرهای خطرناک

تولید واکسن برای مخدرهای خطرناک این واکسن یک مخدر خطرناک به نام فنتانیل را هدف قرار می‌دهد تولید واکسن برای مخدرهای خطرناک دانشمندان موسسه تحقیقاتی اسکریپس (TSRI) یک استراتژی جدید برای جلوگیری از اعتیاد و حتی جلوگیری از مصرف بیش از حد کشنده مواد مخدر صنعتی (designer drugs) را ایجاد کردند. "designer drugs" موادی ...

محرومیت (ترک) مواد مخدر چیست

محرومیت (ترک) مواد مخدر چیست

محرومیت (ترك) مواد مخدر چیست محرومیت از مواد مخدر ناراحتی هایی را به وجود می آورد ولی به مرگ منجر نمی گردد محرومیت (ترك) مواد مخدر چیست ؟ اعتیاد دارویی به مخدر ها یك وابستگی جسمانی یا روانشناختی به طبقه خاصی از داروها است. مواد مخدر، داروهایی هستند كه تغییراتی را در پاسخ ...