منجر به کم خونی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عادات بد غذایی منجر به کم خونی

عادات بد غذایی منجر به کم خونی

عادات بد غذایی منجر به کم خونی غذاهای گوشتی نظیر کباب منبع عالی آهن هستند کم خونی فقرآهن از شایع ترین کم خونی هاست. بر اساس جدیدترین بررسی ها، مشخص شده است ۲۰ درصد خانم ها، ۵۰ درصد خانم های باردار و ۳ درصد آقایان به اندازه کافی آهن دریافت نمی کنند ...