مصرف سیپرو فلوکساسین بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

دارو سیپرو فلوکساسین

دارو سیپرو فلوکساسین

دارو سیپرو فلوکساسیننکات قابل توصيه به بيمار: موارد مصرف: اين دارو در درمان عفونت هاي سطحي چشم ،به ويژه در زخم هاي قرنيه مصرف مي شود. مكانيسم: سيپروفلوكساسين از مشتقات -4 فلوروكينولونها است كه از طريق مهار دوباره سازي DNA اثر مي كند. هشدار: مصرف اين دارو در كودكان با سن كمتر ...