مصرف روزانه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

مصرف روزانه فولیک اسید در دوران بارداری

مصرف روزانه فولیک اسید در دوران بارداری

مصرف روزانه فولیک اسید در دوران بارداری  فولیک اسید نقش مهمی در جلو گیری از ایجاد نقائص و مشکلات هنگام تولد دارد مصرف روزانه فولیک اسید بهتر است حتی یک ماه قبل از اینکه اقدام به بارداری نمایید بهتر است بعضی موارد را برای داشتن نوزاد سالم در نظر بگرید. چگونه؟ شروع به ...