مشکلات روانی زنان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

یکی از علل افسردگی در زنان

یکی از علل افسردگی در زنان

یکی از علل افسردگی در زنان  زنان دو برابر بیش از مردان در معرض ابتلا به افسردگی مفرط و اضطراب فراگیر قرار دارند اختلالات و آشفتگی هایی همچون اضطراب و افسردگی میتواند به هر کسی آسیب برساند، اما هنوز هم زنان دو برابر بیش از مردان در معرض ابتلا به افسردگی مفرط ...