مشخصات گیاه کبر بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تمام خواص گیاه کبر

تمام خواص گیاه کبر

تمام خواص گیاه کبر  ریشه کبر جزء گیاهانی است که خواص و کاربرد بسیار زیادی در درمان امراض دارد مشخصات گیاه  کبر: کبر درختچه ای است خاردار و پر شاخ و برگ که اکثرا بر روی زمین گسترده شده با برگ های باریک و به رنگ سبز روشن و گل آن چهار قسمتی ...