مسمومیت کودک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اقدامات درمانی برای مسمومیت کودک

اقدامات درمانی برای مسمومیت کودک

اقدامات درمانی برای مسمومیت کودک داروها در بروز مسمومیت در کودکان نقش موثری دارند محیط خانه، عامل اصلی بروز مسمویت در کودک است، تمام خانواده ها باید در جمع آوری مواد و داروهایی که منجر به بروز مسمومیت در کودکان می شود دقت و توجه زیادی داشته باشند. اقدامات درمانی به هنگام مسمومیت ...