مرد قد كوتاه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

 مردان کوتاه‌قد شریک بهتری برای زندگی

 مردان کوتاه‌قد شریک بهتری برای زندگی

مردان کوتاه‌قد شریک بهتری برای زندگی مردانی که قد متوسط رو به کوتاهی دارند، انتخاب‌های بهتری برای ازدواج هستند مطالعات نشان داده است که مردانی که قد متوسط رو به کوتاهی دارند، انتخاب‌های بهتری برای ازدواج و زندگی مشترک هستند.مرد ایده‌آل برای شریک زندگی مردی است که درآمدی خوب داشته باشد و ...