مراقب این نوع از افسردگی باشید بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

حتما مراقب این نوع از افسردگی باشید

حتما مراقب این نوع از افسردگی باشید

حتما مراقب این نوع از افسردگی باشید التهابات مزمن می توانند نهایتا با تغییراتی در مغز منجر به بروز افسردگی شوند التهابات ناشی از بیماری های عفونی و مزمن می توانند نهایتا با تغییراتی در مغز منجر به بروز افسردگی شوند.مطالعات جدید محققان علوم سلامت نشان داده که التهابات مزمن در بدن ...