مراقبت از پوست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

مراقبت مرد از پوست خودش

مراقبت مرد از پوست خودش

مراقبت مرد از پوست خودش بین پوست آقایان و خانم ها تفاوت های زیادی وجود دارد متاسفانه آقایان به اندازه ای که خانم ها به پوستشان اهمیت می دهند این کار را نمی کنند. شاید دلیل این بی اهمیتی باورهای اجتماعی غلط باشد و یا ممکن است ندانید باید از کجا شروع ...

درماتیت ها شایع ترین بیماری های پوستی

درماتیت ها شایع ترین بیماری های پوستی

درماتیت ها شایع ترین بیماری های پوستی بیماری پوستی ناشی از شغل، ممکن است در اثر تماس با عامل شغلی ایجاد شود بیماری پوستی ناشی از شغل، ممکن است در اثر تماس با عامل شغلی مانند مواد شیمیایی، نور آفتاب یا سرما ایجاد شود و یا اینکه زمینه آن وجود دارد و ...

راه های مراقبت از پوست زانو

راه های مراقبت از پوست زانو

راه های مراقبت از پوست زانو هر روز یا حداقل یک روز در میان و به خصوص بعد از حمام، پوست زانو را مرطوب کنید‎ زانوها جزو اندام هایی هستند که آرایش کردن آنها برای پوشاندن لک یا چروکی که دارند، محال است. از سوی دیگر، اگر زانوهایتان دچار مشکل ظاهری باشند، ...