ماده غذایی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درمان آبریزش بینی با مواد غذایی

درمان آبریزش بینی با مواد غذایی

درمان آبریزش بینی با مواد غذایی عسل باعث تسکین گلودرد و درمان آبریزش بینی می شود خدا نکند آدم سرما بخورد و واشر دماغش شل شود و یا این که برعکس دماغش کیپ شود و راه نفس بسته شود! اگر این اتفاق بیفتد دماغ نه موقعیت اجتماعی می شناسد و نه دلش ...