لیزر بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آیا لیزرهای زیبایی بر زنان باردار تاثیر دارد؟

آیا لیزرهای زیبایی بر زنان باردار تاثیر دارد؟

 فارسی طب: آیا لیزرهای زیبایی بر زنان باردار تاثیر دارد؟

اگر می خواهید لیزر کنید

اگر می خواهید لیزر کنید

اگر می خواهید لیزر کنید موهای زائد، اضافی یا ناخواسته به 2 دلیل هورمونی یا غیرهورمونی ایجاد می شوند این روزها لیزر موهای زائد به یکی از پرطرفدارترین روش های رفع موهای ناخواسته بدن تبدیل شده است. این در حالی است که انجمن متخصصان پوست آمریکا اعلام کرده تمام موهای ناخواسته در ...