قوی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

داشتن سیستم ایمنی قوی با مصرف سبزیجات

داشتن سیستم ایمنی قوی با مصرف سبزیجات

داشتن سیستم ایمنی قوی با مصرف سبزیجات سبزیجات حاوی عوامل ضد ویروسی هستند که مانع از بروز انواع بیماری‌ها می‌شوند سبزیجات همیشه جزو مواد غذایی مقوی و مغذی بوده که سلامت بدن را تضمین می‌کند، اما در این میان، خانواده چلیپاییان به دلیل ترکیبات شیمیایی خاصی که دارند جایگاه ویژه‌ای بین سایر ...