قصد بارداری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اگر قصد بارداری دارید بخوانید؟

اگر قصد بارداری دارید بخوانید؟

اگر قصد بارداری دارید بخوانید؟ حداقل ۳ ماه قبل از حامله شدن تلاش کنید به  وزن ایده آل برسیدحداقل ۳ ماه قبل از حامله شدن کوشش نمایید وزن ایده آل داشته باشید، زیرا سلامت جنین شما وابسته به وزن است. امروزه با دانش و تکنولوژی های جدید در دسترس مشخص شده است ...