فواید نوازش کودک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فوایدهای بوسیدن کودکان

فوایدهای بوسیدن کودکان

فوایدهای بوسیدن کودکان نوازش و محبت، از لحاظ عاطفی روح و روان هر انسانی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهدهمه پدرومادرها عاشق فرزندان‌شان هستند. آنها در محبت کردن و نوازش کودک‌شان کوتاهی نمی‌کنند و بیشتر به خاطر دل خودشان است که به بوسیدن و در آغوش گرفتن فرزندشان از نوزادی علاقه‌مندند. ...