فلوراید تراپی دندان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فلوراید تراپی دندانهای کودکان

فلوراید تراپی دندانهای کودکان

فلوراید تراپی دندانهای کودکان   فلوراید تراپی یکی از راههای پیشگیری از پوسیدگی دندانهای کودکان استفلوراید تراپی یکی از راههای پیشگیری از پوسیدگی دندانهای کودکان است.پوسیدگی دندان یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی است که در بین اقشار جامعه با هر نژاد، جنس، سن و رده اجتماعی مشاهده می‌شود. کمتر فردی را در ...