عوارض روانی مصرف حشیش بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تمام عوارض مصرف حشیش

تمام عوارض مصرف حشیش

تمام عوارض مصرف حشیش یکی از علائم روانی مصرف حشیش شنیدن صداهای غیر واقعی است حشیش چیست؟ شایع ترین ماده غیر قانونی در سراسر جهان از گیاهی به نام شاهدانه هندی كه شبیه گزنه است به دست می آید. بخش های مختلف این گیاه حاوی مواد فعال بوده و بسته به محلی كه ...