علل پیر گوشی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علل و درمان پیر گوشی

علل و درمان پیر گوشی

علل و درمان پیر گوشی پیرگوشی یکی از بیماریهای دوران سالمندی می باشد بسیاری از ما وقتی با سالمندان روبرو می شویم، بی اختیار صدایمان را بلند می کنیم، چون در ذهنمان اینطور نقش بسته که سالمندان توان شنوایی ضعیفی دارند و شاید نتوانند به خوبی صدای ما را بشنوند. این موضوع ...