علل بروز خستگی مفرط بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علت خستگی های روزانه

علت خستگی های روزانه

علت خستگی های روزانه تقریبا۸۰ درصد از مردم کل جهان تحت تاثیر خستگی آدرنال قرار میگیرندنمیتوان تمرکز کرد در چنین روزهایی دم دمی هستیم و انگار دائم خسته ایم. اینها همه نشانه های خستگی آدرنال است.خستگی آدرنال چیست و چگونه میتوان درستش کرد دیگر نشانه ها که کم کم هجوم می آورند ...