علت کم پشت بودن موی کودکان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

کم پشت بودن موهای بچه ام

کم پشت بودن موهای بچه ام

کم پشت بودن موهای بچه امکرکی، نازک و کم پشت بودن موی کودکان تا حدود 5 سالگی کاملا طبیعی است کم پشت بودن موهای بچه ام «مو، ساختمانی با ویژگی های منحصر به فرد رشد در بدن تمام ما انسان هاست. ویژگی های ساختاری موها از نظر رنگ، میزان تراکم، زمان سفید ...