علت چرب شدن پوست و مو بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علت چرب شدن موها و راه های کنترل

علت چرب شدن موها و راه های کنترل

علت چرب شدن موها و راه های کنترل تولید بیش از حد سبوم در غدد سبابه ،منجر به چرب شدن موها می شود  فولیکول های موجود در بافت پوست سر ومنافذ پوست که تحت عنوان غدد سبابه شناخته می شوند ،ماده ای روغنی به نام سبوم را تولید می کنند .سبوم ،پوست ...