علت خشکی پوست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علت خشکی پوست در زمستان

علت خشکی پوست در زمستان

علت خشکی پوست در زمستان اگر در زمستان، دوش آب داغ بگیرید، پوست شما تمام چربی طبیعی اش را از دست می دهد‎ اگر در زمستان، دوش آب داغ بگیرید، پوست شما تمام چربی طبیعی اش را از دست می دهد و این خشک شدن بیش از حد پوست، خارش هایی که ...