علت آرایش بیش از حد دختران بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

دلایل آرایش کردن نوجوانان

دلایل آرایش کردن نوجوانان

دلایل آرایش کردن نوجوانان علاقه برای استفاده از لوازم آرایشی توسط کودکان از جمله نگرانی خانواده هاست  علاقه برای استفاده از لوازم آرایشی توسط کودکان به ویژه دختران زیر هفت سال از جمله نگرانی خانواده هاست؛ دغدغه اصلی زمانی بوجود می آید که والدین نمی دانند در مقابل این خواسته و کنجکاوی ...