علایم بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علایم کمبود آهن

علایم کمبود آهن

علایم کمبود آهن احساس خستگی مداوم  یکی از علائم کمبود آهن در بدن استعلائم کمبود آهن آیا می‌دانید که در جهان ۲ میلیارد نفر یعنی در حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت آن، به کم خونی ناشی از فقر آهن مبتلا هستند ؟ آهن نقش بسیار حیاتی در بیشتر عملکردهای بدن مانند ...