علامت های هشدار دهنده گردش خون ضعیف بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علامت های هشدار دهنده گردش خون ضعیف در بدن

علامت های هشدار دهنده گردش خون ضعیف در بدن

علامت های هشدار دهنده گردش خون ضعیف در بدن احساس مداوم سرما در دست و پا، نشانه بارز اشکال در گردش خون می باشد علائم گردش خون ضعیف در بدن ورزش کردن، ترک سیگار،و متناسب تر شدن بدن همگی می توانند به بهبود گردش خون کمک کنند. اگر فکر می کنید مشکلی در ...